عناوين مطالب سایت
بروز

دیپلم

نـفس هـ ـ ـاے

سخـــتــــ گرفتــــه از تــــ ـــو ...!

برای دلـــــم

در قلب تو

اسمش نه عشق است

تــنــــگــــ شــــده

عاشــــــ ـــــ ـقتم...

تو غمت رو بخور...

"هیچکس" شبیه حرفهایش نبود...

ﺗﻨﻔــــﺮ ؟!

این گونــه نَبــودَم

گـــاهــــــــی اینـقـــــــدر بـــد می شکـــنم

دنیایت را با من عوض میکنی ؟؟

روزِگــــارِ مـن

بـــودنــت را دوســت دارم...

راحـــتـــ بـــشـــم

من بمانم و تنهــــــایی

وقـتـے حـس میڪنم …

جریمه اش با من!

ژله بود..

قصـــه ات را

خیالت راحــتـــــ . . .

بـــ ـــآ هَمــ ــه چیــ ــز

درگیر مـטּ هستید

تـَـنــهــایـــے خـــوبــه…

خیانت کرد . . .

آنْچِـــﮧ نــآمَـــش زِنْـــבگـــــے اَسْتْــــــ

عُمـــــرتـــ تمـامـــ شــבه

ایـنْ روزهـــآ

خـــבایــا

کاش בنیا

بــایــَـב بــه بــَـعضی هـــآ گــــفـْت :

روزهــاے بـارونـے رو خیلے

در قلـــــ♥ــــب کوچکم

دیگر برای من نیستی

زندگى را کنار گذاشته ام،

"دلـم"

در مـــورد مــ ــ ــردهــا حســ ــی هست

رو به آسمان فریاد نزنی :

اعصابم این روزها

این مهم نیست...

فقـــــــــــــط واسه عشـــــــــقشه

چه بی پروا ...

چه حـــــــــــس قشـــــــنگیه

بـﮧ سلامتے کسے

طرفدار توام....

هر روز بی "تـــــــــــــــــــــو

با حضور یک نفر..

اگه دوسم داشتی پیشم میموندی...

تمام خوبـــــی حس...

از اون گلـــه نـکــن

بــه هـــرکــــس مـــی گـــویـــم

زندگي كني...

آغوش...

قصه...

عبرت چه..

سَـرבمـ ڪِـﮧ مـﮯشَـوَב

حس بودنت...

کافـﮧ چی حواس...

رفت بدون خداحـافظی . . .

شـــــک کــــرده بـــودم...

عشق یعنی....

گــــــــاه می توانــــــــ

خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم

آموزش بازیابی شماره سیم کارت گم شده ایرانسل

ﮐــــــﺎﺵ ﻣﯽ ﺷــــــﺪ...

تنهایی حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـی اَسـ ــتـــ کـ ـه

مخاطبــ خاص...

ماهی شب عید...

مردم روی هوس زودگذرشان...

همه چيـزش خاصه...

اعتمــــــــــــــ♥ــــــــــــاد ....

ترســم از روزی کــه ...

وَ مــرگــــ مُردَن نیست

شخصیت....

اَز هَـــر چَــﮧ میتَــرسَیــבم

ستارۀ من بودی

عشق جاودانم

ﻧﻪﻣﯿﺘﻮﻧﮯﺑﮭﺶ ﻓﮏ ﻧﮑﻨﮯ

به سلامتی تو...

غصــــه میخوری...

چه حسه خوبيه ...

به سلامتی کسی که...

دوستت دارم..

ـﮧ ωـلامتے هـمـﮧ اפּنایے ڪـﮧ

عــشق اون نیست که وقـــتی دیدیـــش دلـــت بلــرزه

“دوستت دارم”

كاش مي شد...

بعد از رفتنت...

اونوَقتـــ ديگِــه شـَرمَنــدَمــ . . .

בختر باس وقتے آقاش פֿـوابـہ بشینـہ

این بوسه های غافلگیرانه...

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشی

عیــــــنک سیـــــــــاهـــم را...

مـَرا حَـلـآلـ ڪـכּـا...

وقتی یه زن باهات بحث میکنه

دارم از تــو حــرف مـــی زنــم.

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی

ﺑــﺮﺍﯾﺘـــﺎטּ ﺩُﻋـــﺎ مـے ﮐﻨـــﻢ...

چــــــــــایت را تلــــــــخ ننـــــــــوش،

یادت باشدکه اگر..

تو زندگی یاد بگیر منتظر کسی نباشی که اشکات تو پاک کنه...

به یه ســـریا هم باید گفــــــــت :

ثآنیــــ✔ــــهـــ هآ بآ تـــ♥ـــو آســــــ✘ــــونــ ـــ ـــ

چرا نگاه میکنی؟؟؟

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ...

هی غریبه...

پشتـــــ این چشمـــ ها …

زندگی را از نخست برای من بد ترجمه کرده اند....

تمام لحظه لحظه نبودنت ‎..

ﺑﻪ ﺳــﻼﻣـﺘـﯽ...

حرف های دلم را هرگز كسی نمی فهمد..!!

دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند . . .

فال های قهوه...

دردهایم را تسکین می دهی...

سلامتی اونایی که خیلی تنهان نه که...

این روزا دلم یه آدمی رو میخواد...

ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ " ﺧﺎﺹ"

ڪـل בنـیـآ هـَم هـَــر روز بگـوییـב

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0096 ثانیه